Britain in Europe Scorecard

Nowy projekt ECFR dotyczący brytyjskiej propozycji reform dla UE – chęć zmian, jednak wciąż jest wiele do zrobienia.

Na podstawie specjalnego badania opinii  w 10 kluczowych państwach członkowskich UE można wnioskować, że Cameron jest zaledwie w jednej-trzeciej drogi do osiągnięcia porozumienia dla reform – piszą autorzy najnowszego raportu ECFR pt. „Britain in Europe Scorecard„.

Spośród postulatów Wielkiej Brytanii największym poparciem w Europie cieszą się wizja pogłębienia jednolitego rynku oraz ograniczenie biurokracji, wsparte przez  aktywność przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska oraz wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa, którzy mają własne programy we wspomnianych dziedzinach.

Z drugiej strony, niektóre propozycje, takie jak te dotyczące ograniczenia swobody przepływu osób czy zaostrzenia warunków dostępu do zasiłków, będą znacznie trudniejsze do spełnienia na poziomie wspólnotowym.

Wnioski z przeprowadzonego badania świadczą także, że Wielka Brytania może liczyć na wsparcie kilku niezawodnych przyjaciół, których los jest z nią najbardziej powiązany, takich jak: Irlandia, Holandia, Szwecja czy Dania. Tym niemniej, nawet pośród tych sojuszników pojawiają się wątpliwości wobec niektórych propozycji Camerona w ich obecnej formie.

Mark Leonard, dyrektor ECFR, pisze:

„Cameron, aby osiągnąć sukces na ostatniej prostej, musi powiązać brytyjski program reform z wizją  Europy sukcesu oraz wykazać się większą asertywnością wobec sceptyków we własnym gronie. Musi także pokazać, że jego kraj będzie aktywnie działać w sprawach wielkiej wagi, takich jak napływ uchodźców, by przekonać inne państwa członkowskie do większych kompromisów w kwestiach dla siebie priorytetowych.”

Więcej informacji o raporcie znajduje się tutaj.

 

Na język polski przetłumaczył Bartosz Duda.

European Council on Foreign Relations nie zajmuje stanowisk zbiorowych. Publikacje ECFR reprezentują jedynie poglądy poszczególnych autorów.