10 rekomendacji dla Europejskiej Polityki Sąsiedztwa

10 rekomendacji w ramach najnowszej publikacji ECFR autorstwa Susi Dennison oraz Nicka Witney'a na temat Europejskiej Polityki Sąsiedztwa  

10 rekomendacji w ramach najnowszej publikacji ECFR autorstwa Susi Dennison oraz Nicka Witney'a na temat Europejskiej Polityki Sąsiedztwa

1

Przerzucenie zasobów i wysiłków z programów bilateralnych na rzecz podejścia problemowego lub tematycznego

 

2

Postrzeganie Europejskiej Polityki Sąsiedztwa mniej jako “polityki”, a bardziej jako zestawu narzędzi (m.in. umowy handlowe, wsparcie finansowe) wykorzystywanych w sąsiedztwie na elastycznych zasadach

 

3

Podział sąsiedztwa na Wschód  i Południe, z oddzielnym komisarzem dla każdej z części występującego w roli zastępcy Wysokiego Przedstawiciela

 

4

Przeprowadzenie  od podstaw ponownej oceny interesów, celów i strategii europejskich w odniesieniu do dwóch pytań: czego naprawdę oczekujemy od krajów sąsiedztwa oraz jak właściwie wypośrodkować rozległe obszary interesów europejskich?

 

5

Stawienie czoła rosyjskiemu wyzwaniu rzuconemu “porządkowi europejskiemu” poprzez ekonomiczne i finansowe wsparcie dla rządu w Kijowie na skalę odpowiadającą problemom, z którymi się boryka.

 

6

Skupienie się na kryzysie uchodźców/migrantów oraz włączenie Sahelu i Rogu Afryki w szerszą strategię śródziemnomorską. Takie podejście umożliwi nadanie właściwych priorytetów (do czasu zdidentyfikowania i sformułowania właściwych planów wsparcia dla Syrii i Libii):

·         wsparcie dla Libanu, Jordanii i Turcji jako państw przyjmujących najwięcej uchodźców z Syrii

·         wsparcie dla Tunezji jako modelu i przykładu (i państwa przyjmującego uchodźców z Libii)

·         rozmieszczenie wysiłków i zasobów w Sahelu oraz poza nim (włączając wsparcie finansowe dla operacji WPBiO)

7

Ponowne zaangażowanie we współpracę Turcji jako regionalnej potęgi.

8

Porzucenie iluzji o dobrze dostosowanej zasadzie warunkowości. W jej miejsce należy podejmować strategiczne decyzje nt. tego komu chcemy próbować pomagać, z jakich powodów i na jakich warunkach. Należy wykorzystać Europejski Fundusz na Rzecz Demokracji zgodnie z jego przeznaczeniem, w celu uskutecznienia bezproduktywnych negocjacji pomiędzy państwami.

9

Zwrócenie uwagi na specyficzne interesy i priorytety państw członkowskich w kontekście szerszego regionu sąsiedztwa.

10

Żadne decyzje na temat przeglądu Europejskiej Polityki Sąsiedztwa nie powinny zostać podjęte przed ostatecznymi konkluzjami przeglądu strategii polityki zagranicznej Wysokiej Przedstawiciel w 2016 roku.

 

European Council on Foreign Relations nie zajmuje stanowisk zbiorowych. Publikacje ECFR reprezentują jedynie poglądy poszczególnych autorów.