Весела Чернева говори за солидарността в ЕС на конференция на Съвета на Европа

Превръщането на ЕС от съюз на ценности в терен на сблъсък на националните интереси и амбиции на неговите членове ще промени ЕС из основи.

Бежанската криза и миграционните потоци, насочили се към Европа, подлагат на безпрецедентен натисксолидарността в ЕС. Германия, която е и най-популярната крайна дестинация за бежанците, е в момента в ролята на стожер на принципа на солидарност, докато други – особено в Централна и Източна Европа, прибягнаха към национални решения и затваряне на границите. Превръщането на ЕС от съюз на ценности в терен на сблъсък на националните интереси и амбиции на неговите членове ще промени ЕС из основи. Това ще е различен съюз от онзи, който мечтаехме да видим след падането на Желязната завеса преди повече от 25 години.  

Това беше част от анализа на Весела Чернева по темата за външнополитическите предизвикателства пред солидарността в Европа на конференцията „Демократична сигурност, основана на европейското единство и сътрудничество”, провела се на 8-10 февруари 2016 г. в Народното събрание в рамките българското председателство на Комитета на министрите на Съвета на Европа. Европейският съвет за външна политика беше единствената неправителствена организация, чийто представител беше поканен да участва на събитието, на което присъстваха парламентаристи от повече от 40 страни.

По време на конференцията изказвания направиха също Цецка Цачева, председател на Народното събрание, Румяна Бъчварова, вицепремиер и Министър на вътрешните работи; Даниел Митов, Министър на външните работи; Джема Грозданова, председател на Комисията за външна политика в Народното събрание; Педро Аграмунт, председател на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, както и Габриела Батаини-Драгони, заместник-генералния секретар на Съвета на Европа.

Европейският съвет за външна политика не заема колективни позиции. Този коментар, както всички публикации на ЕСВП, представя само авторовото мнение.