Очакванията на европейците за следващия американски президент

„Тръмп може да е екзистенциален проблем за трансатлантическите отношения, но европейците не се чувстват непременно комфортно и с Клинтън“, каза Джеръми Шапиро, директор „Анализи“ в ЕСВП, по време на медийна закуска на тема „Президентските избори в САЩ“ в Софийския офис на ЕСВП тази сутрин. „Клинтън ще спечели с малко, но твърдо предимство“, продължи той.

Европейците възприемат Клинтън като твърде анти-руски настроена, което е проблематично за някои европейски страни, най-вече от Източна Европа. Въпреки че Тръмп е смятан за по-благосклонният кандидат спрямо Русия, това не го прави предпочитаният избор от европейска гледна точка.

Европа разглежда отношенията си със САЩ през призмата на сигурността. Приемствеността и запазването на стабилността са решаващи за тях. Позицията на Клинтън за приблизителна приемственост след Обама и липсата на последователност и специфика в кампанията на Тръмп улесняват ориентацията на европейците в тази предизборна надпревара.

Схващането, че Клинтън ще води по-радикална външна политика от Обама и ще проявява по-голяма готовност за използване на военна сила във външната политика на САЩ, е в известна степен неточно, но притесненията по отношение на политиката й спрямо Русия остават. От друга страна, възгледите на Тръмп за преразглеждане на съюзническите отношения на САЩ с Европа създават не по-малка несигурност у европейските правителства. Европа подхожда с известна доза оптимизъм, че той няма да изпълни предизборните си обещания, но няма основания за такова предположение.

От българска, а и от европейска гледна точка, отношенията с Турция са не по-малко важни, особено след опита за преврат в Турция през юли и напрежението между Вашингтон и Анкара, смята Шапиро. „Отношенията САЩ-Турция са добри, защото двете страни имат нужда една от друга, и лоши, защото се мразят. Доверието между тях е много ниско“, каза той. В близко бъдеще е възможно да има сериозен срив по линията Анкара-Вашингтон, без значение кой кандидат за президент спечели.

Тръмп или Клинтън, следващият американски президент ще бъде изправен пред предизвикателството на фундаментална липса на доверие в управлението му, поляризацията на американското общество, благоприятната почва за популистки движения както в републиканската, така и в демократическата партия, задълбочаващите се проблеми в ключови за САЩ региони в света и цялостната изостреност на международните отношения. Въпреки това ниските очаквания по отношение на мандата на който и да е кандидат от двамата им дава известно предимство.

Въпросът дали на 9 ноември светът ще се събуди в САЩ на Клинтън или „отново великата Америка“ на Тръмп не създава у европейците такава апокалиптичност, каквато у американците, но това подценяване на опцията „Тръмп“ крие доста опасности, обобщи Шапиро.

Европейският съвет за външна политика не заема колективни позиции. Този коментар, както всички публикации на ЕСВП, представя само авторовото мнение.