Очакванията на европейците за следващия американски президент

„Тръмп може да е екзистенциален проблем за трансатлантическите отношения, но европейците не се чувстват непременно комфортно и с Клинтън“, каза Джеръми Шапиро, директор „Анализи“ в ЕСВП, по време на медийна закуска на тема „Президентските избори в САЩ“ в Софийския офис на ЕСВП тази сутрин. „Клинтън ще спечели с малко, но твърдо предимство“, продължи той.

Европейците възприемат Клинтън като твърде анти-руски настроена, което е проблематично за някои европейски страни, най-вече от Източна Европа. Въпреки че Тръмп е смятан за по-благосклонният кандидат спрямо Русия, това не го прави предпочитаният избор от европейска гледна точка.

Европа разглежда отношенията си със САЩ през призмата на сигурността. Приемствеността и запазването на стабилността са решаващи за тях. Позицията на Клинтън за приблизителна приемственост след Обама и липсата на последователност и специфика в кампанията на Тръмп улесняват ориентацията на европейците в тази предизборна надпревара.

Схващането, че Клинтън ще води по-радикална външна политика от Обама и ще проявява по-голяма готовност за използване на военна сила във външната политика на САЩ, е в известна степен неточно, но притесненията по отношение на политиката й спрямо Русия остават. От друга страна, възгледите на Тръмп за преразглеждане на съюзническите отношения на САЩ с Европа създават не по-малка несигурност у европейските правителства. Европа подхожда с известна доза оптимизъм, че той няма да изпълни предизборните си обещания, но няма основания за такова предположение.

От българска, а и от европейска гледна точка, отношенията с Турция са не по-малко важни, особено след опита за преврат в Турция през юли и напрежението между Вашингтон и Анкара, смята Шапиро. „Отношенията САЩ-Турция са добри, защото двете страни имат нужда една от друга, и лоши, защото се мразят. Доверието между тях е много ниско“, каза той. В близко бъдеще е възможно да има сериозен срив по линията Анкара-Вашингтон, без значение кой кандидат за президент спечели.

Тръмп или Клинтън, следващият американски президент ще бъде изправен пред предизвикателството на фундаментална липса на доверие в управлението му, поляризацията на американското общество, благоприятната почва за популистки движения както в републиканската, така и в демократическата партия, задълбочаващите се проблеми в ключови за САЩ региони в света и цялостната изостреност на международните отношения. Въпреки това ниските очаквания по отношение на мандата на който и да е кандидат от двамата им дава известно предимство.

Въпросът дали на 9 ноември светът ще се събуди в САЩ на Клинтън или „отново великата Америка“ на Тръмп не създава у европейците такава апокалиптичност, каквато у американците, но това подценяване на опцията „Тръмп“ крие доста опасности, обобщи Шапиро.

The European Council on Foreign Relations does not take collective positions. ECFR publications only represent the views of its individual authors.