Късмет като на ирландците – Как емиграцията може да бъде добра за Западните Балкани

Правителствата на държавите на Западните Балкани не успяват да използват потенциала на своята огромна диаспора, шест милиона души, по целия свят. Тези хора притежават мрежите, уменията и активите, които страните от Западните Балкани трябва да развият и да просперират в епохата на ожесточена икономическа конкуренция. Това е един от изводите на последния доклад на Европейския съвет за външна политика (ECFR).

Правителствата на държавите на Западните Балкани не успяват да използват потенциала на своята огромна диаспора, шест милиона души, по целия свят. Тези хора притежават мрежите, уменията и активите, които страните от Западните Балкани трябва да развият и да просперират в епохата на ожесточена икономическа конкуренция. Това е един от изводите на последния доклад на Европейския съвет за външна политика (ECFR).

Авторът Алида Врачич, сравнява опита на Западните Балкани с този на Ирландия, който е един от най-добрите в областта. Той е създаден след като през 80-те и 90-те емиграцията става трудна тема за Ирландия, обект на емоционална обществена дискусия. Само през 1988 г. 70 600 граждани, повечето от които с висше образование, напускат Ирландия. Днес Ирландия е държавата, където Google и Microsoft инвестират, с хиляди граждани, работещи в технологичния сектор, като привлича таланти от цял ​​свят. Според Световната банка, Ирландия е една от най-бързо развиващите се икономики в ЕС и е запазила тази позиция през последните години благодарение на цяла поредица от политики, някои от които са свързани с диаспората.

Според Алида Врачич, за да последват ирландските стъпки, Западните Балкани спешно трябва да съберат данни, включително като проведат цялостни проучвания на работната сила, за да разберат правилно диаспората и да научат как най-добре да общуват с нея. Европейският съюз също трябва да помогне, след като много хора в диаспората живеят в неговите граници. ЕС трябва да въведе програми за кръгова миграция, така че образованите граждани на Западните Балкани, които живеят в държавите-членки на ЕС, да се върнат в родните си страни.

Докладът е изготвен като са използвани данни от Световната банка, както и на базата на серия от интервюта на автора с представители на ирландските власти.

 

Може да прочетете целия доклад тук.

Европейският съвет за външна политика не заема колективни позиции. Този коментар, както всички публикации на ЕСВП, представя само авторовото мнение.