Experts & Staff

pod red. Andrew Wilsona

Co myśli Ukraina?

Zarówno toczące się dyskusje, jak i dotychczasowe działania dyplomatyczne w związku z obecnym kryzysem były zbyt często prowadzone z pominięciem samej Ukrainy