In Poland, a Face-Off With Many Mirrors

Artykuł Piotra Burasa nt. konfliktu pomiędzy polskim rządem a Komisją Europejską.

“W konflikcie między Polską a Komisją Europejską w sprawie przestrzegania praworządności zbliża się kolejna rozgrywka. Dialog z Warszawą rozpoczął się po bezprawnej wymianie sędziów Trybunału Konstytucyjnego przez PiS jesienią 2015 roku. Prezydent odmówił wtedy powołania sędziów wybranych przez poprzedni rząd, a PiS wybrał na ich miejsce swoich własnych. Rozmowy nie zmieniły polityki rządu. Zamiast tego Warszawa nie zgadza się z prawem Komisji do osądzania wewnętrznych posunięć rządu i nadal wprowadza w Polsce antyliberalne reformy…”

Polecamy najnowszy komentarz Piotra Burasa, dyrektora warszawskiego biura ECFR, którego pełna treść w języku angielskim znajduje się tutaj.

The European Council on Foreign Relations does not take collective positions. ECFR publications only represent the views of their individual authors.