Radio Free Europe

Jana Kobzova on the West’s reaction to Romania giving EU passports to Moldavians.