BNT – Daniel Stefanov

ECFR Alumni · Programme Coordinator, ECFR Sofia

Даниел Стефанов за “Референдум”: Новата местна власт и работата на бъдещите общински съвети

Find out more