BNR – Daniel Stefanov

ECFR Alumni · Programme Coordinator, ECFR Sofia

Даниел Стефанов за БНР: Очаквам трудни изслушвания на кандидатите за еврокомисари

Find out more