Polityka UE wobec Białorusi: czas na kolejny reset?

Czy „ostatnia dyktatura Europy” szuka rzeczywistego porozumienia z Zachodem?

Guests

Anna Maria Dyner (Analityk, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych)

Jörg Forbrig (Transatlantic Fellow, Dyrektor, Fund for Belarus Democracy, German Marshall Fund of the United States, Berlin)

Yaraslau Kryvoi (Dyrektor, Ostrogorski Centre; red. nacz. „Belarus Digest”)

Chaired by

Piotr Buras (Dyrektor, Warszawskie Biuro ECFR)

Dziękujemy za Państwa uczestnictwo w debacie. Relacja z debaty znajduje się tutaj.

Click on the button to load the content from www.mixcloud.com.

Load content