Moskwa, Waszyngton i Damaszek: czy współpraca jest rzeczywiście możliwa?

Debata publiczna pt. “Moskwa, Waszyngton i Damaszek: czy  współpraca jest rzeczywiście możliwa?” oraz seminarium eksperckie „Transatlantycka strategia wobec Rosji 2016”.

Warszawskie biuro German Marshall Fund we współpracy z ECFR Warszawa zorganizowało dwa spotkania 17 marca 2016 roku. Pierwsze z nich odbyło się w formie publicznej debaty zatytułowanej “Moskwa, Waszyngton i Damaszek: czy  współpraca jest rzeczywiście możliwa?”, która poruszała temat relacji między USA i Rosją, ról tych państw w wojnie domowej w Syrii, a także perspektyw na przyszłość w stosunkach między Syrią i dwoma mocarstwami.

Dyskusja rozpoczęła się od wystąpienia przygotowanego przez dr Michaela Carpentera, zastępcę sekretarza obrony USA odpowiedzialnego za obszar Rosji, Ukrainy i Eurazji w Departamencie Obrony. Dr Carpenter przedstawił perspektywę strategii obronnej USA wobec Rosji, koncentrując się w szczególności na zwiększeniu potencjału odstraszania na całej wschodniej flance NATO. Mimo potrzeby większych środków budżetowych do realizacji działań na tym obszarze, dr Carpenter podkreślił, że celem strategii bezpieczeństwa i obrony USA w odniesieniu do Rosji jest współpraca z Rosją w ramach międzynarodowego systemu opartego na konkretnych zasadach, aniżeli utrzymanie politycznego impasu.

Dalszą częścią publicznej debaty był panel moderowany przez Dereka Cholleta, eksperta w zakresie polityki obronnej i bezpieczeństwa w GMF. Dyskutantami w panelu byli: Kadri Liik, senior policy fellow w ECFR; Marek Menkiszak, kierownik Zespołu Rosyjskiego w Ośrodku Studiów Wschodnich (OSW); Angela Stent, dyrektor Centrum Studiów Eurazjatyckich oraz Studium Rosji i Europy Wschodniej na Uniwersytecie Georgetown; oraz Ozgur Unluhisarcikli, dyrektor biura GMF w Ankarze.

Szerszą relację ze spotkania można znaleźć w języku angielskim na stronie German Marshall Fund.

 © German Marshall Fund

Po publicznej debacie odbyło się także seminarium eksperckie pt. „Transatlantycka strategia wobec Rosji 2016”, którego celem było przeanalizowanie aktualnych stosunków z Rosją z perspektywy partnerstwa USA-UE-NATO, a także przedstawienie zaleceń dotyczących ich przyszłej perspektywy.

W ramach seminarium odbyły się trzy panele dyskusyjne, które koncentrowały się na rosyjskiej polityce wewnętrznej, polityce zagranicznej i regionalnej dynamice Europy Wschodniej.

Skrót dyskusji z seminarium można znaleźć w języku angielskim na stronie German Marshall Fund.