Дискусия, посветена на новата стратегия на Европейската комисия за разширяване към Западните Балкани

ЕК представи стратегията за разширяване на ЕС към Западните Балкани, озаглавена „Надеждна перспектива за разширяване за Западните Балкани и засилен ангажимент на ЕС към тях“. Каква е позицията на България като председател на Съвета на ЕС и най-голям застъпник на разширяването и как документът се приема в Македония и Сърбия? Това са само част от въпросите повдигнати в нашата дискусия.

Chaired by

Весела Чернева, заместник-директор на ЕСВП

Панелисти:

Екатерина Захариева, заместник министър-председател и външен министър на Република България

Джема Грозданова, председател на парламентарната комисия по външна политика

Огнян Златев, ръководител на Представителството на Европейската комисия в България

проф. Йован Теокаревич, преподавател в Университета на Белград и Колежа на Европа, председател на управителния съвет на Фондация “Отворено общество” – Сърбия

Андрея Стойковски, президент на Центъра за европейски стратегии – Скопие

На 13 февруари в Дома на Европа се проведе дискусия относно бъдещето на Западните Балкани и новата стратегия за разширяване на ЕС с участието на Екатерина Захариева, заместник министър-председател и външен министър на Република България, Джема Грозданова, председател на парламентарната комисия по външна политика, Огнян Златев, ръководител на Представителството на Европейската комисия в България, Весела Чернева, заместник-директор на ЕСВП, проф. Йован Теокаревич, преподавател в Университета на Белград и Колежа на Европа, председател на управителния съвет на Фондация “Отворено общество” – Сърбия, Андрея Стойковски, президент на Центъра за европейски стратегии – Скопие.

По време на дискусията бяха обсъдени нагласите в страните от региона относно перспективата за членство в Европейския съюз. По думите на външния министър Екатерина Захариева стратегията за разширяване е стимул за страните от Западните Балкани да осъществят необходимите реформи. Проф. Йован Теокаревич отбеляза, че резултатите биха били по-добри, ако стратегията беше представена 10 години по-рано. Андрея Стойковски коментира, че европейската перспектива за Западните Балкани е свързана с политическата сигурност на ЕС особено с оглед на нарастващото руско влияние в региона.

Запис на събитието може да откриете тук.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A panel discussion on the European Strategy for the Western Balkans and the future of the region, organized by the European Council on Foreign Relations – Sofia, took place in the House of Europe on 13th February. The panelists of the event were Ekaterina Zaharieva – Minister of Foreign Affairs of Bulgaria and Deputy Prime Minister, Dzhema Grozdanova – chairperson of the Bulgarian parliamentary committee on foreign affairs, Ognian Zlatev – Head of the Representation of The European Commission in Bulgaria, Vessela Tcherneva – Deputy Director of ECFR, prof. Jovan Teokarevic – Associate Professor at the University of Belgrade and Visiting Professor at the College of Europe, Chairman of the Governing Board of the Open Society Foundation Serbia, and Andreja Stojkovski – President of EUROTHINK – Centre for European Strategies in Skopje.

One of the main focuses of the discussion was the public opinion on the European membership perspective in the Western Balkan countries. The panelists from Skopje and Belgrade shared their insight on the topic. According to prof. Jovan Teokarevic the European Strategy for the Western Balkans was a little late – had it been presented 10 years earlier, the situation in the region would have been much better. Andreja Stojkovski said that the European perspective for the Western Balkans is closely related to the political security of the European Union, especially in light of the growing Russian influence in the region. The Foreign Minister of Bulgaria, Ekaterina Zaharieva, expressed the opinion that the Strategy would motivate the governments of the Western Balkan countries to start undertaking important reforms.

To watch the discussion click here.