Czy Europa jest skazana na Brexit i Grexit?

Czy Wielka Brytania i Grecja wystąpią z Unii Europejskiej? Zapraszamy na publiczną debatę.

Guests

Josef Janning (ECFR Senior Policy Fellow)
Philippe Legrain (visiting Senior Fellow, London School of Economics)
Henryka Mościcka-Dendys (Podsekretarz Stanu ds. parlamentarnych, polityki europejskiej i praw człowieka, MSZ)

Chaired by

Piotr Buras (ECFR)

Pełna relacja z debaty znajduje sie tutaj.

O panelistach:

Josef Janning– ekspert ds. integracji europejskiej i reform, europejskiej polityki zagranicznej, europejskiej polityki sąsiedztwa oraz relacji tranatlantyckich. od 2014 roku Senior policy fellow w ECFR. Wcześniej pracował między innymi w German Council on Foreign Relations w Berlinie, European Policy Centre w Brukseli oraz Fundacji Bertelsmanna. Jest autorem wielu publikacji z zakresu spraw międzynarodowych, polityki europejskiej oraz niemieckiej polityki zagranicznej. Jest współautorem analizy ECFR pt.: „A Fresh Start for TTIP

Philippe Legrain– niezależny komentator polityki europejskiej i ekonomii. Obecnie jest na stanowisku senior visiting fellow w Instytucie Europejskim London School of Ecnomics.  Od 2011 roku do 2014 roku był doradcą ekonomicznym prezydenta Komisji Europejskiej i szefem jego zespołu doradztwa strategicznego. W latach 2002-5 był głównym ekonomistą a potem dyrektorem ds. polityki proeuropejskiej inicjatywy Britain in Europe. Jest autorem książki pt.: “European Spring: Why Our Economies and Politics are in a Mess – and How to Put Them Right” (2014), która została uznana przez Financial Times za jedną z najlepszych publikacji nt. kryzysu w strefie euro.

Henryka Mościcka-Dendys – doktor nauk prawnych, Podsekretarz Stanu ds. parlamentarnych, polityki europejskiej i praw człowieka w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP. Wcześniej pełniła m.in. funkcje Naczelnika Wydziału Koordynacji w Departamencie Unii Europejskiej MSZ oraz eksperta w biurze Komisarza ds. demokratycznego rozwoju Rady Państw Morza Bałtyckiego w Kopenhadze (2003 r.).  W okresie od 2007 r. do 2011r. pracowała jako I sekretarz, a następnie radca w Ambasadzie RP w Berlinie. W latach 2011-2012 była Zastępcą Dyrektora Departamentu Polityki Europejskiej ds. instytucjonalnych i Europy Północnej. Od sierpnia 2012 r. do kwietnia 2013 r. pełniła funkcję Dyrektora Departamentu Polityki Europejskiej.