Western Balkans

Европейският съюз в променяща се глобална среда: какво следва за съседите на ЕС

Международна кръгла маса с представители на неправителствени организации в контекста на прегледа на Глобалната стратегия за сигурност на ЕС и Европейската политика на съседство

Rebooting EU foreign policy

Nick Witney, the co-author of the ECFR's publication, "Rebooting EU Foreign Policy", and Spiros Economides of the LSE, both explain why the European Union sorely needs to face reality and fundamentally rethink how it deals with the rest of the world